Αμερικανικού Ερ. Σταυρού 253, ΕΟ Καβάλας Ξάνθης, Καβάλα 652 01
Τηλέφωνο: 251 021 1688

Address

Our Address:

253 ΕΟ Καβάλας Ξάνθης, Καβάλα 652 01

GPS:

40.9466242, 24.4379084