Α. Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Β. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

Γ. Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΝ Η ΞΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΗΛ. 2510392180-3

Address

Our Address:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

GPS:

40.9848463, 24.32856289999995