ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΚΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Α.Ε.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1965 από τον όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας, με έδρα την Νέα Καρβάλη του Νομού Καβάλας και αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή πλαστικών σάκων πολυαιθυλενίου για την συσκευασία λιπασμάτων και Α’ υλών πλαστικών.
Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, τα γραφεία και οι αποθήκες, βρίσκονται σε μισθωμένο χώρο της ELFE Α.Ε στην Νέα Καρβάλη.
Η δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε με την λειτουργία μιας γραμμής παραγωγής δυναμικότητας 8 εκατομμυρίων σάκων το 1967 για να φθάσει στην εγκατάσταση και λειτουργία 3 γραμμών παραγωγής φιλμ 3 στρώσεων (CO-EX) , συνολικής δυναμικότητας 26 εκατομμυρίων πλαστικών σάκων και ρολών φιλμ σήμερα.

Μέτοχοι
Κύριοι μέτοχοι της εταιρείας είναι η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με ποσοστό 58,71%, η ALPHA BANK με ποσοστό 27% και η ασφαλιστική εταιρεία GRUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε Α.Ε με ποσοστό 12,86%.

Εκπροσώπιση Εταιρείας
Η εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.Σπυρίδωνα Αξιώτη ( Γραφείο Αθηνών Λεωφόρος Μεσογείων 228 & Περικλέους 15561 Χολαργός Αθήνα τηλ/φαξ 2109240820, e-mail evisakax@otenet.gr) και από τον αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Σπηλιόπουλο.

Δικαίωμα υπογραφής από κοινού στην έδρα της εταιρείας στη Νέα Καρβάλη Καβάλας έχουν οι κάτωθι:

κκ. Νικόλαος Πρασσάς Διευθυντής εργοστασίου τηλ/φαξ 2510317090/2510317122, e-mail evisak@otenet.gr

Δημήτριος Χατζηθεοδώρου Προϊστάμενος Λογιστηρίου τηλ/φαξ 2510317105/2510620540, e-mail evisak@otenet.gr

Αντικείμενο Εργασιών
Η εταιρεία μας επεξεργάζεται πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) και γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) για την παραγωγή φιλμ μιας στρώσης και τριών στρώσεων, το οποίο αφού κοπεί και θερμοσυγκολληθεί καταλήγει στο τελικό προϊόν, τον σάκο ή σε ρολό φιλμ χωρίς κοπή.

Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται αυτούσια σε κάθε γραμμή παραγωγής.

Πελάτες
Κυριότεροι πελάτες μας είναι η ELFE ΑΕ, η SULPHUR ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ.

Νέα Καρβάλη 64006 Καβάλα
Τ.Θ. 1360-65110 Καβάλα
Τηλέφωνα: 2510317105 – 317090 – 317093

Address

Our Address:

Νέα Καρβάλη 64006 Καβάλα

GPS:

40.962633495668, 24.50845993622