Το 1864 η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Καβάλας απέκτησε το δικαίωμα να κτίσει συνοικία έξω από το φρούριο της Πόλεως και πρώτο μέλημά της έγινε να κτίσει εκκλησία για τις θρησκευτικές ανάγκες των πιστών, το ναό του Τιμίου Προδρόμου, σ’ ένα τόπο που ήταν εξοχή για τους κατοίκους της πόλης μέσα στο φρούριο και προσκύνημα αφιερωμένο στη Ζωοδόχο Πηγή.
Η εντοιχισμένη πλάκα στο νάρθηκα, φέρει επιγραφή με χρονολογία, που αναφέρει : «Διονυσίου Ξάνθης/ Αρχιερατεύοντος/ αναλώμασι της των/ Ελλήνων παροικίας/ ο ναός ούτος ανηγέρθη εν έτει / ΑΩΞς (1866)».
Στις δύο εισόδους του περιβόλου, στη βορεινή που είναι η κυρία είσοδος, επί της σημερινής οδού Φιλίππου, και στη νότια, επί της σημερινής οδού Βενιζέλου, υπάρχει χαραγμένη η χρονολογία 1867, έτος κατασκευής του περιβόλου και της εισόδου στον αυλόγυρο.
Ο Ναός τιμάται επ’ ονόματι του Τιμίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου και η κύρια πανήγυρη είναι το Γενέσιον του Προδρόμου, (24 Ιουνίου). Είναι πεντάκλιτη βασιλική με τρουλλίσκο, είδος φωταγωγού, που είναι στην καμάρα του μεσαίου κλίτους. Τα κορινθιακού ρυθμού κιονόκρανα, οι κιονίσκοι, η απλή διακόσμηση του τέμπλου καθώς και οι γύψινες διακοσμήσεις στην καμάρα της οροφής και σε διάφορα άλλα μέρη, είναι όλα νεοκλασικά όπως συνηθίζονταν στα κτίσματα αυτής της περιόδου. Οι απόστολοι εικονίζονται σε στηθάρια οβάλ επάνω από τους κίονες, ανάμεσα στις γενέσεις των τόξων, καθώς και ο παντοκράτορας σε μετάλλιο από γύψινα ανάγλυφα χρωματισμένα λουλούδια, στο μέσο της καμάρας του κεντρικού κλίτους.
Το δωδεκάορτο, τα θαύματα του Κυρίου, μεμονωμένοι άγιοι κ.α. παριστάνονται στο τέμπλο σε δύο σειρές από είκοσι έξι, πάνω από τις δεσποτικές εικόνες. Όλες οι εικόνες του τέμπλου είναι αγιογραφίες του 19ου αιώνος (1867) εκτός από την του Αγίου Ιωάννου δεξιά του Δεσπότου Χριστού που είναι του 1921.
im-philippon.gr

Address

Our Address:

Ελευθερίου Βενιζέλου, 65403 Καβάλα

GPS:

40.936460378562, 24.401968727993