Το Μέγαρο Τόκου κτίσθηκε το 1879 στην Καβάλα ως κατοικία του καπνέμπορου Δημητρίου Τόκου. Στέγασε το Προξενείο της Ιταλίας και για δύο χρόνια το Ημιγυμνάσιο της Ελληνορθοδόξου κοινότητος. Είναι κτίσμα οθωμανικού νεοκλασικισμού και μπαρόκ, που διατηρεί όμως στοιχεία της τοπικής παράδοσης. Μετά την πώλησή του το 1911, στέγασε το Ελληνικό υποπροξενείο έως την απελευθέρωση της Καβάλας. Από το 1918 έως το 1937 στέγασε το δημαρχείο, όπου και μεταφέρθηκε δύο κτίρια πιο δεξιά. Το 1979 αγοράσθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, αναστηλώθηκε και έκτοτε στεγάζεται σε αυτό η 12η Εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων.

Address

Our Address:

Μέγαρο Τόκου, Καβάλα

GPS:

40.93734886229, 24.407185028191