Φρίξου, Παπαχρηστίδη 112, Ελευθερούπολη
Τηλέφωνο: 2592 023593

Address