Στην Ελλάδα υπάρχουν 2000 νησιά, μονάχα ένα όμως μέσα σε πόλη.

#ToMikroNisi

Opening Hours

Monday

20:30 - 03:00

Tuesday

20:30 - 03:00

Wednesday

20:30 - 03:00

Thursday

20:30 - 03:00

Friday

20:30 - 03:00

Saturday

20:30 - 03:00

Sunday

20:30 - 03:00