Μεταφραστικό Γραφείο

Κύρια υπηρεσία του γραφείου είναι η μετάφραση του γραπτού λόγου σε όλες τις γλώσσες στις ειδικότητες της πολιτικής, νομικής, οικονομικής, τεχνικής και ιατρικής μετάφρασης χρησιμοποιώντας σύγχρονους τρόπους μηχανοργάνωσης, τεχνολογίες μετάφρασης και πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό. Το γραφείο διαθέτει εξειδικευμένα λογισμικά και μεταφραστικά εργαλεία και υποδομή δυναμικού για την αντιμετώπιση δύσκολων γλωσσικών συνδυασμών, δυσμενών και απρόβλεπτων τεχνικών δυσκολιών ή αύξηση του όγκου των σελίδων.

Το γραφείο λειτουργεί με βάση τις εξής επαγγελματικές αρχές:
1) Ποιότητα στις υπηρεσίες
2) Τήρηση των προθεσμιών
3) Άμεση και φιλική ανταπόκριση
4) Ευελιξία: Το γραφείο, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και εφόσον επιθυμεί αλλαγές στο αρχικό κείμενο, διαπραγματεύεται τους αρχικούς όρους για την άμεση ανταπόκριση στις καινούργιες συνθήκες.
5) Τήρηση της μεταφραστικής δεοντολογίας
6) Τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου

Υπεύθυνη του γραφείου είναι η Σοφία Βασιλειάδου, πτυχιούχος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα της μετάφρασης (MA in Translation) του Πανεπιστημίου του Surrey του Ηνωμένου Βασιλείου η οποία είναι επίσης μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου (Π.Ε.Ε.Μ.Π.Ι.Π.).

Διεύθυνση : ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30Β Καβάλα
ΤΗΛ: 2510 831676

Address

Our Address:

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30Β Καβάλα

GPS:

40.937822595668, 24.413175180157